Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.

Pralnia dla odzieży roboczej

Napisane 03.12.2020 przez admin

Tagi: pralna pranie-odziezy-roboczej bhp

Pralnia odzieży roboczej bhp, czyszczenie i odpylanie ubrania, dezynfekcja chemiczna i odkażanie środków ochrony osobistej.

Pracodawca powinien zapewnić pranie odzieży roboczej oraz konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie odzieży roboczej. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić powyższych czynności, mogą być wykonane przez pracownika, pod warunkiem wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez niego kosztów. Obliczenia ekwiwalentu za pranie własnej odzieży należy odnieść wg. stawek rynkowych czyli np. pralnia odzieży roboczej liczy za pranie ubrania 30 zł. Ze względu na rodzaj pracy ubranie powinno być prane dwa razy w miesiącu. Zatem pracownik powinien otrzymać 60 zł ekwiwalentu miesięcznie. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia  roboczego, które uległy skażenia środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, jest niedopuszczalne. Skuteczność stosowania środków ochrony indywidualnej powinna być osiągnięta pod warunkiem należytego dopasowania do indywidualnego użytkownika, utrzymania środków ochrony osobistej w czystości i odpowiednim stanie sprawności technicznej, przeszkolenia pracownika w zakresie prawidłowego użytkowania tych środków, odpowiedniej organizacji tej pracy, uwzględniającej wpływ stosowania tych środków na wydajność pracy. Podstawowym warunkiem prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej jest prawidłowe rozpoznanie i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy (czynniki niebezpieczne i szkodliwe). Pozwala to na precyzyjny dobór odpowiednich rodzajów ochron w zależności od zagrożonych części ciała czy całego organizmu. Należy pamiętać, że skuteczność środków ochrony indywidualnej zależy w dużym stopniu od należytego ich dopasowania do pracownika, utrzymania ochron w czystości i w stanie sprawności technicznej, przeszkolenia pracowników w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.

Pralnie odzieży ochronnej bhp oraz firmy specjalizujące się w odkażaniu środków ochrony osobistej znajdziecie w największych miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Częstochowa, Lublin.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...