Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.

Ochrona biologiczna, kombinezony i maski

Napisane 04.12.2020 przez admin

Tagi: kombinezon-medyczny covid grypa szpital przychodnia osrodek-medyczny maski-fp gogle ochrona-biologiczna bhp

Kombinezony ochrony biologicznej, pełno barierowy, maski biobójcze, gogle ochronne, rękawiczki dla przychodni i szpitali oraz prywatnych ośrodków medycznych. Ochrona przed covid, ptasia i świńska grypa - środki ochrony indywidualnej.

Zgodnie z przeznaczeniem, środki ochrony indywidualnej można podzielić na: odzież ochronną, środki ochrony kończyn dolnych, środki ochrony kończyn górnych, środki ochrony głowy, środki ochrony twarzy i oczu, środki ochrony słuchu, środki ochrony układu oddechowego, środki chroniący przed upadkiem z wysokości, środki izolujące cały organizm, odzież ochronna to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni przed jednym lub wieloma zagrożeniami. Podstawowym kryterium, którym należy się kierować dobierając odzież, jest jej skuteczność ochronna. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: rodzaj czynnika szkodliwego, stan skupienia czynnika szkodliwego, stężenie itd., czas działania czynnika szkodliwego, częstotliwość działania czynnika szkodliwego w ciągu dnia pracy, miejsca odzieży narażone na działanie czynnika szkodliwego, warunki klimatyczne, rodzaj wykonywanych czynności, warunki i rodzaj pracy. Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej:  prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury - stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym w szczególności: prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów, prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach - w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami, prace na zewnątrz pomieszczeń - w narażeniu na deszcz lub chłód, prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych o przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego), spawanie, kucie oraz odlewanie metali, prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla, prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu, oczyszczanie odlewów, piaskowanie albo śrutowanie wyrobów, prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych, prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi albo odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, w laboratoriach biologicznych, w ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych, zakładach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń, prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i w transporcie wewnątrzzakładowym. Poszczególne rodzaje odzieży są zaprojektowane jako ochrona przed zagrożeniem występującym w określonych warunkach pracy. Przykładem takiego rodzaju odzieży są fartuchy do ochrony podczas używania ręcznych noży, spodnie podczas używania pił łańcuchowych, odzież chroniąca przed złą pogodą, odzież ostrzegawcza, odzież kwasoodporna itp. Dobierając odzież ochronną, należy zwracać uwagę na to, czy wybrane wzory mogą być noszone z innymi środkami ochrony indywidualnej, ponieważ dobrana odzież ochronna nie może ujemnie wpływać na skuteczność ochrony pozostałych środków ochrony indywidualnej.  Do odzieży ochronnej zaliczamy: kombinezony, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, fartuchy, fartuchy przednie, płaszcze, peleryny, ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, osłony tułowia, osłony głowy i karku, kamizelki ostrzegawcze, kurtki ostrzegawcze, spodnie ostrzegawcze, narzutki ostrzegawcze, inne rodzaje odzieży ochronnej.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Maski chemiczne, przeciwpyłowe i antysmogowe

Maski chemiczne, przeciwpyłowe, antywirusowe i antysmogowe to podstawowe wyposażenie ochronne pracownika narażonego na trudne czynniki atmosferyczny.Środki ochrony układu oddechowego wymagane są przy pracach w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi  lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu. Prawid

Czytaj więcej...

Kontrole i kary, Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola bez zapowiedzi, Państwowa Inspekcja Pracy. Jak uniknąć kary i na co zwracać uwagę? Poznaj uprawnienia kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy! Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne uprawnieni są do przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów prawa

Czytaj więcej...