Przepisy-BHP.eu Ryzyko zawodowe

Przepisy BHP: informacje dotyczące ryzyka zawodowego. Przewodnik BHP dla pracowników i pracodawców. Aktualności, szkolenia, legislacja i opinie prawników.
Polecane

Kaski, hełmy i czapki ochronne bhp

Napisane 05.12.2020 przez admin

Tagi: kask-bhp kask-budowlany kask-ochronny kask-alpinistyczny praca-na-wysokości ochrona-głowy hełm-antyskalpowy hełm-przemysłowy hełm-ochronny czapka-ochronna czapka-pod-kask okulary-ochronne-do-kasku nakrycie-głowy-bhp

Kaski robocze chroniące głowę to priorytet w BHP. Kaski i hełmy ochronne stosowane są na budowach, hutach, w pracach na wysokości i w szeroko pojętym przemyśle.

Doboru ochron głowy dokonuje się w zależności od zagrożeń środowiska pracy. Będą do nich należały prace stwarzające ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji oraz wykonywane w warunkach niskiej i wysokiej temperatury, także prace narażające pracowników na urazy głowy. Zagrożenie to pochodzi głównie od spadających przedmiotów, uderzeń głową o wystające elementy konstrukcyjne oraz przemieszczających się obiektów mogących powodować wystąpienie sił ściskających. Przemysłowe kaski ochronne spełniające wymagania normy X 692 pozwalają na skuteczną ochronę przed tymi zagrożeniami, a także, w zależności od konstrukcji, mogą dodatkowo chronić przed porażeniem prądem elektrycznym, odpryskami stopionego metalu czy wysoką temperaturą. Do środków ochrony głowy należą: kaski ochronne, kaski ochronne z wyposażeniem dodatkowym, czapki, czepki i stożki, kapelusze, kaptury, berety, chustki, inne nakrycia głowy. Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony głowy prace w narażeniu na działanie pyłów toksycznych albo substancji żrących lub  drażniących, przenoszenie, na głowie lub ramionach, półtuszy zwierzęcych, skór lub innych produktów podatnych na gnicie, pochodzących z uboju zwierząt, paczek z niezdezynfekowanymi kawałkami materiału lub substancji pochodzenia zwierzęcego (nawet jeśli są suche) mogących być źródłem infekcji (w tym worki z kośćmi lub porożem, paczki zawierające włosie, wełnę, skóry), prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach, zanieczyszczonych osadami albo odpadami z jakichkolwiek substancji lub opanowanych przez robactwo,  prace na zewnątrz pomieszczeń - w narażeniu na deszcz albo działanie niskiej lub  wysokiej temperatury, prace w komorach chłodniczych, prace, przy których włosy pracowników są narażone na wciągnięcie przez ruchome części maszyn lub urządzeń mechanicznych, prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, prace narażające pracowników na urazy głowy. Kaski ochronne prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, prace montażowe i instalacyjne, prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych, prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach, prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach, prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach  metali, prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników, prace przy piecach przemysłowych,  prace w stoczniach okrętowych, prace manewrowe na kolei. Zasady doboru kasków ochronnych zapewnienie stabilności kasku na głowie oraz odpowiedniej wygody w czasie jego użytkowania (możliwość regulacji pasa głównego oraz wysokości noszenia), uwzględnienie temperatury występującej na stanowisku pracy przez stosowanie kasku odpornego na jej działanie, zgodnie z kategorią: podstawową, do stosowania w zakresie temperatur od -10°C do +5O°C (bez  specjalnego oznakowania), do stosowania w niskich temperaturach (oznaczenie do -20°C), do stosowania w bardzo niskich temperaturach (oznaczenie do -30°C), do stosowania w bardzo wysokich temperaturach (oznaczenie do +150°C), uwzględnienie dodatkowych czynników występujących w środowisku pracy  (np. odpryski stopionego metalu, agresywne chemikalia), uwzględnianie możliwości mocowania na kasku dodatkowych ochron, np. osłon  twarzy czy nauszników w razie konieczności ich jednoczesnego stosowania kask należy wycofać z użytkowania, jeśli: został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia, upłynął okres jego stosowania podany przez producenta.

Kaski, hełmy i czapki ochronne dostępne są w sklepach z asortymentem BHP, przy wyborze należy sprawdzić certyfikaty. Warto zainteresować się sklepami online, które dostarczają w bardzo korzystnych cenach renomowane kaski, hełmy i czapki ochronne


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami

Bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami czyli czego nie wolno lekceważyć?Praca urządzeniami mechanicznymi może spowodować wypadek. Również środki chemiczne, używane w warsztacie, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Musimy w porę zapobiegać ewentualnym wypadkom i innym grożącym niebezpieczeństwom. Zakłady pracy posługują się obowiązują

Czytaj więcej...

Rękawice ochronne i ochraniacze łokci i przedramienia

Rękawice ochronne chemiczne i biologiczne. Rękawice na dłonie oraz przedramię chroniące przed uszkodzeniem, przecięciem, uderzeniem, chemikaliami, wysoką i niską temperaturą.Środki ochrony kończyn górnych stosowane są przy pracach stwarzających ryzyko urazów rąk (związanych również z działaniem wysokiej temperatury, wibracji oraz

Czytaj więcej...